5. semester valgfag – Bæredygtighed

Opgavens baggrund: Fra ekskluderet ghetto til inkluderet bydel.

Vollsmose er en bydel, som ligger i Vollsmose Sogn, 3 kilometer nordøst fra Odense centrum langs Odense Å mod Odense Fjord. Bydelen består af alment boligbyggeri, hvor der bor omkring 9.200 mennesker på 2 km², hvilket er en meget høj befolkningstæthed sammenlignet med resten af Odense Kommune. Odense har en befolkningstæthed på 630 indbyggere per km². Bydelen har siden 1990’erne været kendt i hele Danmark på grund af den megen omtale af områdets kriminalitet og høje andel af indvandrere.

I 2012 igangsatte Odense Byråd byudviklings- og infrastrukturplanen ’Fremtidens Vollsmose’ som en omfattende plan for, hvordan Vollsmose fysisk skulle tage sig ud i fremtiden. Den overordnede idé med planen var at forandre Vollsmose fra at være et lukket boligområde til at være en bydel, som skal hænge bedre sammen med resten af Odense. Byudviklings- og infrastrukturplanen blev endelig godkendt i maj 2015 af byrådet, og i 2016 bevilgede Landsbyggefonden 220 mio kr. til formålet. Planen bygger på de analyser og planer, der er blevet udarbejdet om Vollsmoses problemkompleks fra 1999 og frem, og understøtter de strategiske mål for Vollsmoses udvikling, som Odense Byråd besluttede den 12. december 2012. Et af de strategiske mål er, at Vollsmose skal gå fra at være et boligområde til at være en bydel i Odense.

November 2018 vedtog et flertal i Folketinget den lovgivning, der er kendt som ”ghettoplanen” – ”Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”. Det betyder bl.a., at der skal udarbejdes en udviklingsplan for de hårde ghettoer – og det er bl.a. Vollsmose. Udviklingsplanen skal vise, hvordan andelen af almene familieboliger kan nedbringes til højst 40% inden 2030. Derfor skal der rives boliger ned i Vollsmose.

Om Fyrreparken

Fyrreparken er beliggende i den nordøstlige del af Odense og er en del af Vollsmoseplanen. Afdelingen indgår i en meget velplanlagt bydel, hvori der er indeholdt butikscenter, skoler, sportsfaciliteter, kirke og andre offentlige institutioner. Området er karakteriseret ved meget velindrettede boliger, mange grønne områder til rekreative formål og særdeles gode tilkørsels- og parkeringsforhold, der er adgang til leje af garage.

Boligerne i etageblokkene er forsynede med store altaner, som i et vist omfang er forsynet med skydevinduer. Bybusforbindelserne er særdeles gode i bydelen. Der er forbindelser til såvel centrum som opland.

I Fyrreparken pågår d.d. renovering indtil 2023 med fokus på rumlig åbenhed og gennemlyste boliger, reducering af ”passive” gangarealer i boligen og modernisering af køkken og bad. Endvidere sammenbindes Fyrreparken med de 2 tilstødende nabobebyggelser via et oplevelsesstrøg, der slynger sig som et varieret forløb igennem de 3 bebyggelser.


Opgaven: Projektkontor og informationsbygning i Fyrreparken

Funktionskrav
  • Huset skal kunne fungere som et projektkontor igennem Vollsmoses mangeårige transformationsproces.
  • Derudover skal det fungere som infosted for beboerne, hvor de også har mulighed for at mødes og drøfte ombygningen og på den måde være en aktiv del af projektet.
  • Huset kan ligeledes fungere som et mødested for socialt samvær.
  • Det skal være robust og slidstærkt og indeholde de nødvendige faciliteter for både kontor, mødefaciliteter og beboerområde.
  • Bygningen forventes integreret i terrænet og bestående af flere etager.
Vores koncept

Vi har udtænkt et koncept som vi kalder Bikuben Odense. Nøgleordet er modularitet og vi vil skabe en hexagonal (sekskantet) bygning der er så modulær, at man kan flytte på væggene, tilføje ekstra og benytte dem i andre projekter. På den måde holdes materialeforbruget nede og restspild minimeres.
Hexagonale rum har den fordel, at de er mere fleksible i forhold til rumdisponeringen, og det er blandt en af de argumenter for, at vi har valgt det til vores projekt.
Ved at designe for adskillelse, kan man nemt sørge for en hurtig af- og påmontage af væggene, og man sikrer, at miljøet ikke belastes mere end nødvendigt.

Alle vægge bliver statisk bærende i den forstand, at et modul har seks bærende vægge og man kan derfor flytte på en væg, uden at skulle gå på kompromis med dækkenes spændvidde.
Da to hexagoner sammensat vil have to sammensatte vægge, løser man på den måde udfordringerne i forhold til lyd. Det samme gør sig gældende i spørgsmålet om etagedæk (loft og gulv).

Hele bygningen bygges i CLT (krydslamineret tømmer) og bliver samlet med simple samlebeslag, som sikrer nem og hurtig af- og påmontage. På facaderne påhægtes moduler af hampeisolering beklædt med akaciespån, som nemt kan pilles ned, når en væg skal flyttes.
Terrændækket laves af stabilgrus, muslingeskaller, et lag EPS (ekstruderet polystyren) og til sidst stampet ler.

Der er brugt Revit til tegning og Enscape til rendering.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen